Преживување на мозочен удар

Партнерство SAFE-Angels Соработувавме со Boehringer Ingelheim за да обезбедиме материјали за брошурите „Преживеан мозочен удар” што претставуваат информативен пакет заснован на докази за семејствата и пациентите кога ќе бидат примени во единица за мозочен удар поддржана од Аngels initiative. Брошурите се богати со информации кои им помагаат на луѓето кои имале мозочен удар да разберат повеќе за нивната состојба, да бидат поактивно вклучени во нивните одлуки за лекување и да научат повеќе за важните следни чекори до закрепнувањето. Брошурите, исто така, позитивно влијаат на комуникацијата помеѓу здравствените работници и пациентите. Забелешка: сите брошури остануваат во интелектуална сопственост на Здружението за мозочен удар Обединетото Кралство, преведени во согласност со нивните правила за стандардизација и политика за ревизија, обезбедувајќи висококвалитетен, ажуриран материјал за пациентите со мозочен удар и нивните семејства и негуватели. Линк до брошури...

Leaflets

 

Недела на подигање на свеста за мозокот од 11 до 17 март 2024 година

16.03.2024

 

Нашиот фокус за време на Неделата за подигање на свеста за мозокот, 11-17 март, е на важноста на истражувањето за мозочен удар. Секој ден ќе споделуваме некои сознанија за нови и возбудливи истражувачки проекти за мозочен удар во Европа.

Денес го истакнуваме VALIDATE, истражувачки проект финансиран од ЕУ кој користи вештачка интелигенција (AI) за да ги подобри резултатите од пациентите во третманот на мозочен удар. Прочитај повеќе...

 

15.03.2024

За време на Неделата за подигање на свеста за мозокот, 11-17 март, се фокусираме на важноста на истражувањето за мозочен удар. Секој ден ќе споделуваме некои сознанија за ново и возбудливо истражување за мозочен удар во Европа.

Денес се фокусираме на ANGIE, истражувачки проект финансиран од ЕУ, кој има за цел да развие микророботи за насочена испорака на лекови, за растворање на згрутчување на крвта при третман на акутен мозочен удар. Прочитај повеќе...

 

14.03.2024

 

TRUSTroke

Недела за подигање на свеста

За време на Неделата за подигање на свеста за мозокот, 11-17 март, се фокусираме на важноста на истражувањето за мозочен удар.

Секој ден ќе споделуваме некои сознанија за ново и возбудливо истражување за мозочен удар во Европа.

Денес се фокусираме на нов проект наречен TRUSTroke кој користи вештачка интелигенција (AI) за да го подобри животот по мозочен удар за преживеаните од мозочен удар. Прочитај повеќе...

 

13.03.2024

Проект TENSION

Ефикасност и безбедност на Тромбектомија при мозочен удар со продолжена лезија и продолжен временски прозорец: рандомизирана, контролирана студија (TENSION). Прочитај повеќе...

 

Недела на подигање на свеста за мозокот од 13 до 19 март 2023 година

 

Денес, ве покануваме да ги истражите најновите иновации во грижата за мозочен удар и возбудливата работа што ја прави проектот ANGIE. Прочитај повеќе...

 

Денеска се фокусираме на нов проект наречен RESQ+ кој ќе користи вештачка интелигенција во борбата против мозочниот удар. Прочитај повеќе...

 

 

За Неделата на свесноста за мозокот, Алијансата за мозочен удар за Европа го интервјуира Дитмар Фреј од Charité Universitätsmedizin Берлин Германија, еден од партнерите VALIDATE за овој нов и иновативен проект. Прочитај повеќе...

 

Новото истражување ќе користи вештачка интелигенција за да ги подобри резултатите кај пациентите со мозочен удар. Истражувачкиот проект финансиран од ЕУ, VALIDATE, развива и потврдува прогностичка алатка заснована на вештачка интелигенција. Прочитај повеќе...

01.04.2022

За време на Неделата за подигање на свеста за мозокот 14-20 март, се фокусираме на важноста на истражувањето за мозочен удар, секој ден ќе споделуваме некои сознанија за ново и возбудливо истражување за мозочен удар во Европа ... прочитај повеќе 

                

20.07.2021

 

 

Проектот „КВАЛИТЕТНО ЗДРАВСТВО“  го создаде и првиот РИСКОМЕТАР ЗА МОЗОЧЕН УДАР на македонски јазик. На едноставен  и брз начин може да го откриете сопствениот ризик од мозочен удар во следните 10 години. Рискометарот  е достапен на нашата веб страна или преку  андроидна апликација за вашиот мобилен телефон.   

The project "QUALITY HEALTHCARE" created   first STROKE RISKOMETER in Macedonian language. In a simple way, on our website or through an application for your mobile phone, you can access your own stroke risk in next 10 years.

 

09.05.2021

PRECIOUSВо првите денови по мозочен удар, околу половина од пациентите имаат компликации, вклучително и инфекции, треска и проблеми со голтање. Појава на овие компликации е силно поврзана со поголем ризик од смрт или идна попреченост. PRECIOUS истражувањеto го проценува влијанието на фармаколошката превенција од овие чести компликации. Студијата користи ефтини лекови надвор од полица кои се едноставни, безбедни и лесно достапни.

 

НАУЧНИЦИ РАЗВИВААТ МИКРО-РОБОТИ КОИ ЌЕ СЕ БОРАТ СО ТРОМБИТЕ ВО КРВНИТЕ САДОВИ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Европските научници започнаа да развиваат нано-хирурзи кои преку крвотокот ќе пренесуваат лекови за разбивање на тромбите во мозокот.

Проектот, со кодно име „ANGIE“, е поддржан и финансиран од ЕУ.

 

Акционен план за мозочен удар за Европа (СAП-E)

 

 

10.02.2021

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ТЕНДЕР

Покана за учество на тендер и линк до комплетна тендерска документација.
Целта на тендерот е комплетна изработка на екстерна експертиза (External Expertise for Stroke Risk Factor Prevalence in South-western region of North Macedonia) за целите на проектот КВАЛИТЕТНО ЗДРАВСТВО од ИНТЕРРЕГ ИПА програмата Грција - Р.С.Македонија.
Доколку сте заинтересирани да учествувате на овој повик, испратете ја вашата понуда на е-маил адресата на здружението и  на  qualityhealthmk@gmail.com. Ве молиме да ги запазите сите предвидени рокови.  Преземи документација...

 

21.01.2021

Почитувани,

Ви испраќаме 

Б а р а њ е

За прибирање информации за надворешна експертиза со цел спроведување на завршната фаза на проектот „Квалитетно здравство“ (Project Quality Health Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social Services in Cross-Border Region - Quality Health Interreg IPA CBC Programme "Greece - North Macedonia 2014-2020" CN1-S.O1.2-SC001): односно спроведување на студија, изведување заклучоци и презентација на јавноста со акцент на едукација и превенција.

Здружението „Мозочен удар“ има потреба од експерти и услуги со цел  да се спроведе истражување чија цел е да се одреди десет годишниот ризик од мозочен удар кај населението во Југозападниот регион на Р.С.Македонија и да се процни преваленцата на ризик факторите за мозочен удар на истата популација .Во тек на истражувањето потребно е да се креира веб и андроидна апликација за проценка на индивидуалниот ризик за мозочен удар со база на податоци. При тоа изведените резултати од истражувањето треба да се презентираат на јавноста на едноставен и прифатлив за јавноста начин преку видео инфографик.

Повеќе детали следат во атачираниот документ. Преземи тука...

Aктивностите кои ги бараме треба да бидат спроведени и завршени до 01.06.2021 год.

Доколку сте заинтересирани за соработка ве молиме да не информирате во следните 7 дена .

Dear all,

we are sending You a request

For gathering information considering external expertise in order to implement last phase in project Quality Health(Project Quality Health Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social Services in Cross-Border Region - Quality Health Interreg IPA CBC Programme "Greece - North Macedonia 2014-2020" CN1-S.O1.2-SC001) , i.e. conducting a study, drawing conclusions and presenting to the public .The ,,Stroke Association,, needs experts and services in order to conduct a study for determination of ten year stroke risk in the population  of south-western part of R. North Macedonia and to access the prevalence of  stroke risk factors in the population. During the research it will be necessary to create a web and android application for assessing individual stroke risk with data base. Research results should be presented to the public in short video infographic.

For more details please look at the attached document. Download here…

The activities we are looking for should be implemented and completed by 01.06.2021.

If You are interested please contact us in the next 7 days.

 

Со почит / Kind regards

Маја Божиновска  / Maja Bozhinovska

Ппроектен координатор / Project Coordinator

 

29.10.2020

СВЕТСКИОТ ДЕН НА МОЗОЧЕН УДАР
Одбележан Светскиот Ден на Мозочниот Удар.

Одржано интернет предавање на кое учествуваа членови на здружението, студенти по медицина, лекари по општа медицина и специјалисти невролози од нашата држава.

На средбата се разговараше за проблемите на пациентите со мозочен удар за време на COVID-19 пандемија и беа презентирани препораки и водичи од најновите истражувања во однос на ризикот и третманот на мозочен удар и COVID-19. Со свои презентации настапија Професор Др. Анита Арсовска и Др. Маја Божиновска.

        

Придружете се на движењето

     

Презентација на Професор Др. Анита Арсовска - Университетска Клиника за Неврологија Мозочен удар во услови на COVID-19 пандемија

 

Презентација на Др. Маја Божиновска - ЈЗО „Св. Еразмо“ Охрид  Здружение за борба против мозочен удар 

 

03.03.2020

  

Нови истражувања во полето на мозочниот удар

 

24.11.2019

Здружението за борба против мозочен удар - „Мозочен удар“ го посети село Куратица. Одржана уште една успешна акција за жителите на село Куратица.

               

 

10.11.2019

Здружението за борба против мозочен удар - „Мозочен удар“ се поблиску до вашите домови. Одржана акција во Центар Жупа. Анкетирани и прегледани над 100 жители.

                 

 

26.10.2019

Уште една успешна акција на Здружението за борба против мозочен удар во Македонски Брод

                 

            

 

Здружението „Мозочен Удар“ дел од проектот „КВАЛИТЕТНО ЗДРАВСТВО“. Акција на нашите тимови близу вашите домови. Прегледани, едуцирани и анкетирани  над 150 граѓани.

         

20.10.2019 

Здружението за борба против мозочен удар, со акција во општина Вевчани  

06.10.2019

Успешна акција на Здружението за борба против мозочен удар во Охрид

На 06.10.2019 во Охрид, се одржа уште една успешна акција на Здружението за борба против мозочен удар како дел од проектот „Квалитетно Здравство“

 

15.09.2019

УШТЕ ЕДНА УСПЕШНА АКЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА БОРБА ПРОТИВ МОЗОЧЕН УДАР

На 15.09.2019 во Центарот за Култура во Охрид, се одржа уште една успешна акција на Здружението за борба против мозочен удар како дел од проектот „Квалитетно Здравство“, а под мотото Подобрување на квалитетот и пристапноста на здравствената заштита и социјалните услуги во пограничните региони.

 

Едукација за справување со ризикот од мозочен удар

Здружението за борба против мозочен удар „Мозочен Удар“ како дел од проектот КВАЛИТЕТНО ЗДРАВСТВО „Подобрување на квалитетот и пристапноста на здравствената заштита и социјалните услуги во пограничните региони – Квалитетно Здравство“ на ден 15.09.2019 - недела во Центарот за култура „Григор Прличев“ со почеток во 09.00 часот ќе организира јавна активност со цел одредување на ризикот од мозочен удар кај населението во Охрид.

     

Ќе се вршат прегледи на шеќер и холестерол во крвта ЕКГ, крвен притисок . Акцијата ќе започне со кратка едукација на тема справување со ризикот од мозочен удар. Активностите започнуваат во 09.00 часот во Центарот за Култура Охрид и на платото пред истиот.

Сите заинтересирани лица кои сакаат да бидат прегледани од нашите лекари се молат да бидат во даденото време на локацијата и заради прегледите, доколку здравствената состојба им дозволува да бидат гладни, информираат од здружението.

 

Проф. Д-р. Анита Арсовска пишува за САФЕ:   Исхрана и превенција од мозочен удар: Дали диетата може да ви го спаси мозокот?  прочитај повеќе...

 

Здружението „Мозочен Удар“ дел од проектот „КВАЛИТЕТНО ЗДРАВСТВО“  /  Association "Stroke" part of the project "QUALITY HEALTH"

  

 

05.10.2018    

ДЕН НА ЕВРОПСКА СОРАБОТКА  /  EUROPEAN COOPERATION DAY... прочитај повеќе

„Подобрување на квалитетот и пристапноста на здравствената заштита и социјалните услуги во пограничните региони – Квалитетно Здравство“ (CN1 – S.O 1.2 – SC 001)… прочитај повеќе

 

 

Проектот Angels Initiative ја освои престижната награда за здравствена соработка на ЕФПИА од 2018 година за подобрување на мозочен удар

Одлучувајќи меѓу 80 други апликации, Европската федерација на фармацевтски индустрии и здруженија (EFPIA) одлучи да ја почитува Иницијативата на ангелите со награда за "Здравствена соработка" во категоријата "Испорака на услуги".

Нашата организација Здружение за борба против мозочен удар ,,Мозочен удар,, е горда што придонесе во реализација на проектот како член на Асоцијацијата за мозочен удар за Европа, обезбедувајќи критични информации за пациентите со мозочен удар и нивните семејства уште во единиците за мозочен удар. Брошурите за информации за пациенти се достапни во Одделите за третман на мозочен удар во Скопје,Тетово, Штип, Битола,но исто така може да се симнат од SAFE веб-страницата (www.safestroke.eu).

Angels Initiative проектот е единствена иницијатива за здравствена заштита која ја започна Boehringer Ingelheim во партнерство со Европската организација за мозочен удар (ESO), Светската организација за мозочен удар (WSO) и Асоцијацијата за мозочен удар за Европа (SAFE).

 

Атријалната фибрилација (АФ) е најчестото нарушување на срцевиот ритам (аритмија) и претставува водечка причина за мозочен удар, при што еден од четворица луѓе над 40 годиншна возраст се со ризик да ја развијат оваа состојба во текот на својот живот. Во моментов, околу 45% од луѓето имаат сеуште неоткриена АФ. АФ предизвикува најмалку 1 од 5 мозочни удари и мора да се превземат навремени мерки за нејзино навремено откривање. Постојат соодветни алатки за дијагноза на АФ и нејзино лекување, меѓутоа тие не се доволно имплементирани, а истотака постојат и значајни нееднаквости во пристапот на АФ низ цела Европа. Дознај повеќе во новиот стручен труд: http://bit.ly/AFstrokeWP #AFstroke

Atrial Fibrillation (AF) is the most common sustained heart rhythm disturbance (arrythmia) and a leading cause of stroke, with one in four people over the age of 40 expected to develop the condition in their lifetime. Currently, upto 45% ofpeople who have AF have not had it detected. With AF causing at least 1in5 strokes, more needs to be done. Appropriatetools for AF detection andtreatment exist, but they are often poorly implemented and there are significant inequalities in access across Europe. Learn more in a newly launched White Paper: http://bit.ly/AFstrokeWP #AFstroke

 

29.10.2018

СВЕТСКИОТ ДЕН НА МОЗОЧЕН УДАР
Одбележан Светскиот Ден на Мозочлниот Удар.
Стотици граѓани поминаа низ пунктовите кои беа поставени во Скопје и Тетово каде се вршеа прегледи за ризик факторите за мозочниот удар и едукација.
Секоја година се поголем број на волонтери од Здрижението ,,Мозочен удар,, , Здружението на невролошки сестри, Клиниката за Неврологија, Невролошкиот оддел при Тетовскиот Клинички Центар, ПЗУ ,,Д-р. Данијела,, Тетово и Невролошкиот оддел во Струмица вклучени во активностите.

Image may contain: 13 people, people smiling, people standing and outdoor  Image may contain: 2 people, table and indoor   Image may contain: 2 people, people smiling, outdoor  Image may contain: 2 people, people sitting, people eating, child, table and outdoor  Image may contain: 1 person, smiling, outdoor  Image may contain: 2 people, people smiling, outdoor    Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor   

         

 

Медиуми –Ден на мозочен удар

Проф.др.Анита Арсовска, Универзитетска Клиника за неврологија, гостин во т.в.Телма.
За сите засегнати и заинтересирани- факти и вистини за мозочниот удар.

СВЕТСКИ ДЕН НА МОЗОЧЕН УДАР
Здружение на невролошки сестри / предавање на тема ,,Мозочен удар,,
Општина Газибаба-Скопје

Image may contain: 3 people, indoor  Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

05.11.2018 Одбележување на денот на Европската соработка

EUROPEAN COOPERATION DAY

ДЕН НА ЕВРОПСКА СОРАБОТКА Конечно, еве не на почеток на голем проект кој има за цел да го подобри и унапреди здравствените услуги во регионов како и превенцијата од цереброваскуларни болести. Заедно со партнери од две големи грчки болници , нашето здружение и Специјалната болница ,,Св.Еразмо,, во следните две години интензивно ќе работат на спроведување на низа активности за остварување на целите.
Денес овој Европски проект беше представен на посетителите и пациентите во болницата
,,Св Еразмо,, за кои истиот е наменет.

Finally, we are at start of a major project aimed at improving and promoting health services in the region, as well as the prevention of cerebrovascular diseases.
Together with partners from two major Greek hospitals, our association and the Special Hospital "St. Erazmo" will intensively work on the implementation of a range of activities for achieving the goals in the next two years.
Today this European project was presented to visitors and patients at the St. Erasmus Hospital for which it is intended.

 

18.09.2018

Асоцијацијата за мозочен удар nа Европа/Stroke Aliance for Europe SAFE, презентираше нов проект - веб-страница со информации за спречување на мозочен удар. Студијата INTERSTROKE неодамна покажа дека 10 фактори на ризик за мозочниот удар кои може да се модифицираат, се одговорни за околу 90% од сите мозочни удари. А сепак, превенцијата сеуште не е оптимална. За повеќе информации погледајте ја оваа веб страна чија цел е да им овозможи на што е можно повеќе луѓе лесен пристап до разбирливо напишани, медицински точни и потврдени факти за ризиците од мозочниот удар.

StrokePrevention.info е платформа која ги содржи сите релевантни информации за факторите на ризик од мозочен удар во лесен и едноставен формат за различни публика. #StrokePrevention е во ваши раце!

https://strokeprevention.info/media-releases/
https://www.facebook.com/pg/safestroke/posts/?ref=page_internal

Септември 2018

Оваа година Регионалниот курс на Европската Академија за Неврологија ќе се одржи во Струга во организација на Македонското Здружение на Невролози.
Повеќе информации на следниот линк
http://bisertravel.com.mk/EANRTC/

27.05.2018

НОВ ПРОЕКТ КОЈ ОБЕЗБЕДУВА СТРУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БОЛНИТЕ СО МОЗОЧЕН УДАР
Обезбедување критични информации за пациентите со мозочен удар, кога им е најпотребно

"Нашата организација Здружението за борба против мозочен удар,,Мозочен удар,, се приклучи на проект кој ќе ги подобри информациите за пациентите и нивните негуватели во моментот и на местото што им е најпотребно - во единиците за мозочен удар" – Изјави др Маја Божиновска председател на Здружението.

Материјалите ќе бидат достапни за првпат во сите единици за мозочен удар низ цела Македонија и ние сме горди што е сме дел од заедничкиот проект на SAFE and Angels Initiative, кој се реализира истовремено во 12 европски земји: Шпанија, Србија, Полска, Чешка, Латвија, Хрватска, Македонија, Грција, Украина , Грузија, Унгарија и Турција.
Во одбраните болници во овие земји, пациентите со удар и нивните негуватели ќе добијат информации за мозочен удар и важни следни чекори на нивниот пат кон подобрување.,,

Материјалите фокусирани на пациентот се составени од пет брошури, вклучувајќи листа на национални, регионални и локални организации за поддршка на мозочен удар, со нивните контактни податоци, со цел пациентите и негувателите да добијат понатамошна поддршка во месеци и години по нивниот мозочен удар.

До сега, Angels initiative групацијата беше фокусирана првенствено на медицински професионалци и болници, подобрување на процесите и олеснување на организацијата на акутната грижа за мозочен удар.
- Целта на иницијативата е да се подобрат исходот на ударот, да се спасат животи и да се намали долгорочната инвалидност која е толку често предизвикана од мозочен удар. Ние веруваме дека ова може да се постигне поефикасно ако пациентите и нивните негуватели добиваат критични информации кога им е најпотребно - веднаш штом ќе пристигнат во единицата за мозочен удар што е можно повеќе. Ова ќе им овозможи да бидат активно вклучени во нивниот третман, што ќе доведе до подобри исходи и информирана комуникација помеѓу здравствените работници и пациентите, коментира Томас Фишер, глобален шеф на проектот "Аngels initiative"

За заедничкиот проект за иницијатива "SAFE/Angels"
Мисијата на иницијативата е да го зголеми бројот на пациенти кои можат да се лекуваат во болници подготвени за мозочен удар и да го оптимизираат квалитетот на третманот во сите постоечки центри за мозочен удар. Асоцијацијата за мозочен удар за Европа (SAFE), чиј член е Здружението за борба против мозочен удар ,,Мозочен удар” , се здружи со Angels initiative со цел поддршка на овој амбициозен проект и ќе додаде важна димензија со тоа што ќе ја донесе перспективата на пациентите. Вклучувањето на SAFE значи информации фокусирани на пациентот ќе бидат достапни за пациентите и нивните негуватели веднаш штом ќе пристигнат во сите единици за мозочен удар. Во 2017 година, Angels Initiative беше поддржана од Европската организација за мозочен удар (ЕСО), најголемата европска организација на професионалци за мозочен удар.

За SAFE-Stroke Alliance for Europe
Асоцијацијата за мозочен удар за Европа (SAFE) e непрофитна организација формирана во 2004 година. Тоа е гласот на пациентите со мозочен удар во Европа, кои претставуваат група пациенти од 30 европски земји. Целта на SAFE е да се намали бројот на удари во Европа со застапување за подобра превенција, пристап до соодветен третман, грижа за пост-мозочен удар и рехабилитација.
За повеќе информации за SSOFT и SAFE, посетете ја страницата www.safestroke.eu.

За ЕSO -European Stroke Organization
Европската организација за мозочен удар (ESO) е пан-европско општество на истражувачи и лекари за мозочен удар, национални и регионални здруженија и организации, основанa во декември 2007 година. ЕСО е невладина организација составена од индивидуални и организациски членови. Целта на ЕСО е да го намали товарот на мозочен удар со менување на начинот на кој мозокот се гледа и третира. Ова може да се постигне само преку професионално и јавно образование и со институционални промени.
ЕСО служи како глас на мозочен удар во Европа, усогласувајќи го управувањето со мозочен удар низ цела Европа и преземање акција за намалување на товарот на мозочен удар на регионално и на глобално ниво.

За Angels initiative
На секои 30 минути пациент со мозочен удар, кој можеше да биде спасен, умира или трајно онеспособен, затоа што биле третирани во погрешна болница.
Иницијативата за ангели гради глобална заедница на центри за мозочен удар и болници подготвени за мозочен удар, кои работат секој ден за подобрување на квалитетот на третманот кај секој пациент со мозочен удар.
Целта е да се добијат 1500 болници подготвени за мозочен удар во светот до мај 2019 година.
За повеќе информации , посетете www.angels-initiative.com

За Boehringer Ingelheim
Иновативните лекови за луѓе и животни повеќе од 130 години биле она што го бара фармацевтската компанија "Boehringer Ingelheim", управувана од истражувачите. Boehringer Ingelheim е една од првите 20 компании во фармацевтската индустрија и до ден-денес останува во фамилијарна сопственост. Од ден на ден, околу 50.000 вработени создаваат вредност преку иновации за трите бизнис области, човечки лекови, здравје на животните и производство на биофармацевтски договор. Во 2016 година, Boehringer Ingelheim оствари нето продажба од околу 15,9 милијарди евра. Со повеќе од три милијарди евра, трошоците за истражување и развој соодветствуваат so соодветствуваат со 19,6 проценти од нето-продажбата.

safestroke.eu

SAFE - Stroke Alliance for Europe

Stroke Alliance for Europe

09.мај.2018 Европски ден на мозочниот удар

Нашите партнери го промовираа извештајот на кој заедно работеа сите членмки во SAFE ,,Товар на мозочниот удар,,  или ,, Burden of stroke,, во Европскиот парламент на 11 мај. Овој извештај дава вредни информации за состојбата но и разликите во однос на  инциденцата, морбидитетот, третманот, морталитетот во  различни европски земји.

18.мај.2018,  Гетебург, Шведска

Клиниката за Неврологија при Универзитетскиот Kлинички Центар -Скопје добитник на Златна награда за подобрување на квалитетот на третманот на мозочниот удар
На Европскиот Конгрес за мозочен удар во Гетебург Шведска кој се одржа од 16-18 мај во Гетебург, Шведска наградата и беше врачена на проф.др.Анита Арсовска началник на Одделот за интензивна нега при Клиниката за Неврологија која го предводеше проектот во Македонија. Наградите European Stroke Organization/Angels initiative представуваат проект за подобрување на квалитетот која ги препознава болниците со високи перформанси за нивната посветеност за обезбедување квалитетна грижа за мозочен удар. Континуираното собирање на податоци е од витално значење за да се дојде до поени за подобрување и да ни помогне да обезбедиме исклучителна грижа за мозочен удар. Благодарност и пофалба за заложбата беа упатени и за останатите Македонски представници од единиците за мозочен удар др.Данијела Војтикив Самуиловска -Клиничка болница Тетово, др. Елена Личкова- Клиничка болница Штип и Др.Ана Донева началник на Oддел за интензивна нега при Градска Болница ,,8 Септември,, Скопје.

Image may contain: 1 person, smiling, standing  Image may contain: 5 people, people smiling, people standing   Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and shoes

 

06.мај 2018

Скопје, Штип, Тетово, Охрид

European Stroke Awareness Day
We run marathon for stroke. We screen for risk factors. We educate. We promote. All around Macedonia,
Skopje,
Оhrid, Tetovo and Shtip . Thanks to our teams who organized, worked, run, educate and had fun.
Европски ден на Свесноста за Мозочен удар
Здружението,, Мозочен удар,, со бројни активности во Скопје,O
хрид,Тетово и Штип денес го одбележа Европскиот ден на Мозочен удар. Се вклучивме во тркачкиот маратон во Скопје. Извршивме стотици превентивни скринизи на ризик факторите за мозочен удар. Едуциравме.
Благодарност до бројните волонтери!!!

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and child Image may contain: 2 people, people sittingImage may contain: one or more people, people walking, crowd and outdoorImage may contain: 6 people, people sitting, people standing, table, child and outdoorImage may contain: 1 person, sittingImage may contain: 4 people, people sitting

Image may contain: one or more people and people standing Image may contain: 2 people, people sitting, table, child, outdoor and food Image may contain: one or more people, people walking, crowd and outdoor Image may contain: 9 people, people smiling, people standing, shoes and outdoor Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and outdoor Image may contain: 9 people, people smiling, people standing, shorts, shoes and outdoor Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor Image may contain: 1 person, smiling, standing, tree and outdoor Image may contain: 2 people, people smiling, ocean, sky, mountain, cloud, outdoor, nature and water

26.02.2018

http://www.safestroke.eu/2018/02/26/scientific-meeting-angels-initiative-held-macedonia/?fbclid=IwAR00RESDKqOD3WEUnnn_gCcFHEVnTZV0jAsPb58L4L0qnEJmMw0so38f4vg

26.02.2018, Skopje, R. Macedonia– Association for a fight against stroke ,,Stroke” Macedonia in collaboration with University Clinic of Neurology organized a scientific meeting ,,Angels Initiative in Macedonia – next steps” on Friday, 23rd February. Meeting was attended by 50 medical specialists from all over Macedonia.

The Director of Macedonian University Clinic of Neurology, Skopje Ass. Dr Ivan Barbov, opened this meeting with an introductory lecture about Angels initiative project in Republic of Macedonia. He introduced the audience with the basic principles on which this project was based. Dr Barbov noted that, according to the World Health Organization (WHO), 17 million people per year suffer from a stroke and every 30 minutes a stroke patient who could have been saved, dies or is permanently disabled, because they were treated in the wrong hospital. Angels Initiative mission is to increase the number of patients treated in stroke ready hospitals and to optimize the quality of treatment in all existing stroke centers.
Angels Initiative builds a global community of stroke centers and stroke ready hospitals, working each day to improve the quality of treatment for each patient with stroke. The support of the Angels Initiative means supporting life. What are the practical steps that we in Macedonia can take in this direction?

1. Make a list of all health facilities where patients with stroke are treated
2. They can be registered on the Angels website

3. Then register in the Res Q register

The audience at Angels Initiative meeting in Skopje, Macedonia

Patients with stroke are entered in this register and it will as a database from which we can extract many useful information (number of patients, risk factors, application of i.e. thrombolysis, treatment outcome, etc.). Since last year, the Clinic of Neurology has been actively involved in this registry, and the goal is to involve more hospitals in our country. The purpose of the Angels Initiative is to achieve the number of 1500 stroke ready hospitals until May 2019. According to the number of inhabitants of the Republic of Macedonia. Macedonia (2,081,000), the estimated number of acute brain strokes in the Republic of Macedonia. Macedonia (4,495) per year and the calculated incidence of stroke / 100,000 inhabitants, the number of necessary centers for stroke in R. Macedonia is -10.

Then Dr Maja Bozhinovska-Smicheska from the Special Hospital ,,St. Erasmo” Ohrid and President of the Association for a fight against stroke ,,Stroke”, elaborated the following procedures and steps that should be undertaken for the implementation of this initiative, giving guidance on the practical implementation of Angels in Republic of Macedonia. In her lecture, Dr Bozhinovska-Smicheska, among other things, presented the necessary minimum criteria (according the European Stroke Association) that should be fulfilled for stroke ready hospital:

1. Percentage of patients with acute ischemic stroke treated with intravenous thrombolysis with door-to-needle time <60 min …>50%.
2. Percentage of recanalization of the procedure …5% min-15% target
3. Percentage of diagnostic imaging methods (KTM or MRI) in any patient suspected of stroke … 85% min
4. Percentage of patients with ischemic stroke with antiagregant therapy … 85% min.
5. Percentage of patients with ischemic stroke and atrial fibrillation, with prescribed anticoagulant outpatient therapy ……… 85% min
6. Percentage of patients with stroke with screening for swallowing disorders …85%min.

She also gave a description and explanation of ESO recommendation on establishing a stroke unit and center and best protocols and tools for work in this units by ESO and AHA/ASA, numbers that determine quality in stroke units and centers, recommended time frames, and examples from Helsinki model. She invited all to include into Res Q register explaining benefit from it.

The necessity of cooperation was emphasized with the colleagues of emergency medical care, for faster transfer of patients with stroke in the appropriate health institution and significance of prenotification, as well as the procedures and diagnostic pathways that should be followed for faster diagnosis and possible application of intravenous thrombolytic therapy. Helsinki Model was presented as well as the opportunity that Angels Initiative offers: educational opportunities through lectures by top experts and professors in the field of stroke, video education and webinars, educational materials, interaction and networking, video examples from practice, training and virtual simulation. The Angels Initiative also offers the education and certification of nurses, through 20 modules and tests and the application of the so-called. FeSS protocol was also discussed.

 

Prof. dr Anita Arsovska and Dr Maja Bozhinovska-Smicheska at Angels Initiative meeting in Skopje, Macedonia

Prof. Dr Anita Arsovska from the University Neurology Clinic and member of the Board of the Stroke Alliance for Europe (SAFE) spoke about the Burden of stroke Report, the indicators of the quality of stroke management, and the latest recommendations from the American Heart Association and American Stroke Association related to the use of intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. The recommendations of 2018 updated the 2013 recommendations that were published before the results of the six positive studies of mechanical thrombectomy with “early window” (MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA, REVASCAT, SWIFT PRIME, THRACE) were published, this studies were performed in 2015 and 2016. Furthermore, in the last 4 months, 2 studies (DAWN and DEFUSE 3) showed a clear benefit from the “extended window” of mechanical thrombectomy for certain patients with an acute ischemic stroke, with a large blood vessel occlusion in the anterior circulation that could be treated for a period of 16-24 hours.

Please read next:  Geography matters: Inequalities in Access to Stroke Care and Innovation

 

The latest recommendations again confirm that:

– the benefit of i.v. tissue plasminogen activator thrombolysis is time-dependent;
– treatment in the appropriate patients should be initiated as soon as possible (even in patients who are possible candidates for mechanical thrombectomy), and
– thrombolysis should be given to all appropriate patients with acute ischemic stroke over a period of 3 hours from the onset of the symptoms and in a select group of appropriate patients with acute ischemic stroke (based on the exclusive criteria of the ECASS III study) for a period of 4.5 hours from the onset of symptoms, centers should try to reach the door-to-needle time of < 60 minutes at ≥50% of patients with stroke treated with IV thrombolysis.

Before the onset of intravenous thrombolysis, in most patients, the only tests needed are glicemia and plain CT. There is no need to wait for INR results, partial thromboplastin time, and platelet counts if there is no suspicion of previous coagulopathy. The centers should strive to make computerized tomography of the brain within 20 minutes of arrival in ≥50% of patients with acute ischemic stroke who are candidates for intravenous thrombolysis or mechanical thrombectomy. For patients who are potential candidates for mechanical thrombectomy, an urgent CT angiogram or MR angiogram is recommended (to see occlusion of large vessels), but these trials should not delay treatment with intravenous thrombolysis if indicated. Inclusion criteria for treatment with mechanical thrombectomy are patients ≥18 years, with a minimum disability prior to occurrence of stroke with symptomatic occlusion of the internal carotid artery or proximal occlusion of the median brain artery, have a NIHSS score ≥6 with an ASPECT score of ≥6 on computerized tomography of the brain and are preferably treated in a period 6 hours from last seen healthy.

There is no need for CT / MR perfusion for these patients. In selected patients with acute ischemic stroke over a period of 6-24 hours from the last seen healthy who have evidence of high blood vessel occlusion in the anterior circulation and meet the criteria of DAWN or DEFUSE 3 studies, CT / MR perfusion is recommended help determine whether the patient is a candidate for mechanical thrombectomy. In selected patients with acute ischemic stroke for a period of 6-16 hours from the last seen healthy, having a large blood vessel occlusion in the anterior circulation and meeting the other inclusion criteria of DAWN or DEFUSE, mechanical thrombectomy is recommended. In selected patients with acute ischemic stroke over a period of 6-24 hours from last seen healthy which have a large blood vessel occlusion in the anterior circulation and meet other DAWN inclusion criteria, mechanical thrombectomy with stent Ritterver is reasonable.

In conclusion, Prof. Arsovska stressed that intravenous thrombolysis is and remains the standard in the treatment of acute ischemic stroke. The latest studies underway (EXTEND (International): Extending the Time for Thrombolysis in Emergency Neurological Deficits (International) and ECASS 4: European Cooperative Acute Stroke Study-4: Extending the time for thrombolysis in emergency neurological deficits: will show whether the time therapeutic window will be able to expand to 4.5-9 hours.The planned studies: SWIFT-DIRECT, MR CLEAN-NO IV, RACECAT may give an answer to the current question, should the patient with acute ischemic stroke be taken to a health facility with the possibility of mechanical thrombectomy or the nearest hospital with the possibility for the application of intravenous thrombolysis? There is a need for randomized studies that will compare direct mechanical thrombectomy with brading therapy in patients with high blood vessel occlusion who have immediate access to endovascular therapy.

After completing the lectures, neurology specialists from the country have developed an interesting and rich discussion, where colleagues presented their own experience regarding the application of intravenous thrombolysis and the problems they face in everyday practice. It was discussed about the possibility of reviving mechanical thrombectomy in routine practice, certainly in cooperation with colleagues in neurosurgery, cardiology and neuroradiology.

The attendees welcomed the Angels initiative and agreed that it is necessary to enter data in the ResQ registry so that we can see the real situation and take the necessary measures to reduce the number of strokes in our country and to reduce the consequences it has causes not only the patient, but also the family and the whole society.

 

 

Регионален курс на Европската Академија за Неврологија 14 - 16 Септември 2018 година - Струга

Оваа година Регионалниот курс на Европската Академија за Неврологија ќе се одржи во Струга во организација на Македонското Здружение на Невролози. Повеќе информации на следниот линк: http://bisertravel.com.mk/EANRTC/
Писмо од организаторот, Проф. Др. Анита Арсовска...
прочитај

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

 НОВ  ПРОЕКТ  КОЈ ОБЕЗБЕДУВА СТРУЧНИ ИНФОРМАЦИИ  ЗА БОЛНИТЕ СО МОЗОЧЕН УДАР. Обезбедување критични информации за пациентите со  мозочен удар, кога им е најпотребно...прочитај повеќе

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клиниката за Неврологија при Универзитетскиот клинички центар - Скопје добитник на Златна награда за подобрување на квалитетот на третманот на мозочниот удар...прочитај повеќе

          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       PRESTIGE-AF   Prevention of Stroke in Intracerebral hemorrhage survivors with Atrial Fibrillation

Меѓународниот проект  Prestige AF започна  со цел да  спречи  исхемичниот мозочен удар кај пациентите кои веќе шреживеале друг тип на мозочен удар мозочно крварење...прочитај повеќе

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Започна голема нова меѓународна студија со надеж дека ќе ги прошири придобивките од механичката тромбектомија. Тромбектомијата е третман за одредени видови на акутен исхемичен мозочен удар кој може да користи механички уреди за драстично намалување на ефектите од тековниот исхемичен мозочен удар...прочитај повеќе

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна конференција и Генерално собрание на Stroke Alliance for Europe (SAFE), Загреб, Хрватска, 06-08декември, 2017

Работната конференција и Генералното собрание на Stroke Alliance for Europe (SAFE), се одржаа во Загреб, Хрватска, 06-08 декември, 2017, со поддршка на Хрватското здружение за мозочен удар.Пленарните предавања и работилниците беа посетени од 98 делегати од 32 земји. Претставници од Р. Македонија беа Д-р Маја Божиновска-Смическа (Охрид), д-р Елена Личкова (Штип) и Проф. д-р Анита Арсовска (Скопје)

Делегатите од Р. Македонија со Претседателот на SAFE, Џон Барик . . . прочитај повеќе

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-ти Октомври 2017 год. традиционално денот на мозочен удар одбележан со превентивни прегледи во повеќе места низ државава. Посетителите имаа можност да дознаат повеќе за сопствените ризик фактори, да добијат совети или преглед од специјалисти но и да научат повеќе за физикалната терапија и рехабилитацијата по мозочниот удар.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-ти Октомври.  СВЕТСКИ ДЕН НА МОЗОЧНИОТ УДАР - ДЕН ПОТОА - РЕХАБИЛИТАЦИЈА
1/3 од мозочните удари остануваат со доживотен инвалидитет. Рехабилитацијата е важна .
РEХАБИЛИТАЦИЈА= ПРЕДИЗВИК ЗА ВАШИОТ МОЗОК + БОРБА ПРОТИВ МОЗОЧНИОТ УДАР

Добра вест- процесот на опоравување на мозочниот удар е едноставен.

Лоша вест- Опоравувањето бара многу работа и дисциплина.

Почеток- веднаш !!!   Физикалната терапија треба да започне веднаш по мозочниот удар.

Трае -24 часа дневно, 7 дена неделно.

Физикална терпија, говорна терапија, окупациона терапија, рекреациона терапија, неурорехабилитација!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-ри Јули 2017 год. Денес е светскиот ден на мозокот. Придружете ни се за заедно под еден чадор да го одбележиме

11. Мај 2017 год. во Европскиот Парламент, во Брисел, Белгија, се оддржа Првиот ЕУ Самит за мозочен удар, инициран и организиран од Stroke Alliance for Europe (SAFE) и European Stroke Organization (ESO).
Прочитајте повеќе за овој значаен настан и резултатите од студијата Товар на Мозочниот удар. (Прочитај повеќе...)

9 мај - Ден на подигнување на свесноста за мозочен удар во Европа #StrokeEurope

SAFE - Европската алијанса за мозочен удар ќе настапи со резултатот на истражувањето Burden of Stroke пред Европскиот Парламент на 11-ти Мај http://www.safestroke.eu/burden-of-stroke/

Информирајте се за настаните на http://www.safestroke.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mозочниот удар е трета најчеста причина за смрт во разиените земји, следејќи ги коронарните болести и ракот. Афектира 0.2 % од целата полулација, а фатален е во една третина од случаите.

Најмалку една половина од прежвеаните од мозочен удар се перманентно онеспособени, што го прави мозочниот удар главна причина за долготрајна физичка, когнитивна, емоционална, социјална и работна неспособност.

Што е мозочен удар и како настанувa?

Мозочен удар е клинички синдром кој се карактеризира со акутен губиток на мозочната фунција кој трае подого од 24 часови или пак доведува до смрт.

Настанува поради прекин на протокот на крвта во одреден дел од мозокот. Прекинот може да биде како последица на спонтано крварење во мозочниот паренхим (интрацеребрална хеморагија) или во просторот кој го опкружува мозокот (субарахноидална хеморагија), или пак како резултат на неадекватно снабдување на дел од мозочното ткиво со крв.

Мозочниот удар се презентира со нагло губење на функцијата на одреден дел на телото или пак на говорот, или губиток на свеста како резултат на прекин на крвоснабдувањето.

ОЧИ ВО ОЧИ СО МОЗОЧНИОТ УДАР!  СООЧИ СЕ СО ФАКТИТЕ...

                           

 

Може ли терапевтското ладење на оргнизмот - медицински  предизвикана хипотермија да го подобри исходот од мозочниот удар?... прочитај

 

WAKE - UP студијата развива нов пристап кон пациентите кои    се здобиле со мозочен удар во сон, користејќи посебна техника на магнетна резонанца односно снимање на мозокот... прочитај

SVD -Small Vessel Disease- претставува болест на малите крвни садови и капилари во мозокот која допринесува за најголемиот број на случаи на хеморагичен мозочен удар...прочитај

 

PRECIOUS ќе тестира дали е подобро за опоравувањето да се искористи третманот за да се превенираат овие компликации од случување, отколку да се чека да се случат...прочитај