22.03.2023

Недела на подигање на свеста за мозокот од 13 до 19 март 2023 година

За време на Неделата за подигање на свеста за мозокот, 13-19 март, се фокусираме на важноста на истражувањaта за мозочен удар.

Секој ден ќе споделуваме некои сознанија за ново и возбудливо истражување за мозочен удар во Европа.

Среќна недела за подигање на свеста за мозокот!

Денес, ве покануваме да ги истражите најновите иновации во грижата за мозочен удар и возбудливата работа што ја прави проектот ANGIE.

Целен третман со помош на микроботови

Повеќето мозочни удари се случуваат кога крвниот сад во мозокот е блокиран поради згрутчување. Згрутчувањето ги спречува деловите од мозокот да се снабдуваат со кислород, што резултира со ненадејна смрт на мозочното ткиво.

Најчестиот третман на овој вид на мозочен удар вклучува инјектирање на лек (наречен rtPA) во крвта кој потоа делува на растворање на згрутчувањето. За жал, иако rtPA е ефикасен за растворање на овие згрутчувања, тој има многу несакани ефекти, вклучувајќи внатрешно крварење и оток.

Во третманот на мозочен удар, лекарот треба да најде компромис помеѓу администрирање на доволна количина на rtPA за растворање на згрутчувањето во мозокот и намалување на неговата доза за да се избегнат неговите несакани ефекти. Овие несакани ефекти, исто така, го ограничуваат времето во кое rtPA може да се користи на неколку часа по првите симптоми.

Проектот ANGIE развива нов пристап за магнетно управување со микророботите за да се испорача повисоки концентрации на rtPA директно до тромбот, додека се намалува дозата на rtPA што се користи за фактор од 10.000.

Оваа технологија може да биде многу возбудлива вест за пациентите со мозочен удар бидејќи ќе овозможи побрзо отворање на згрутчувањето на крвта, проширување на прозорецот за лекување и намалување на несаканите ефекти од третманот.

Погледнете го ова кратко видео за ANGIE

https://youtu.be/rXR85M5CGK8

За да дознаете повеќе за проектот ANGIE, слушајте го нивниот најнов подкаст

https://youtu.be/MsTSCR-V3Ps

Бидете во тек со нивниот билтен

https://h2020-angie.eu/elementor-1152/

и Chat Lab

https://h2020-angie.eu/chat-lab/

каде што можете директно да се вклучите со експерти во областа.

Се надеваме дека ќе се вклучите во следењето и ќе останете на најсовремените истражувања за мозочен удар. Заедно, можеме да направиме разлика во животите на оние кои се погодени од мозочен удар.

За повеќе информации, посетете ја веб-страницата: h2020-angie.eu/

Проектот е финансиран од Европската комисија според Договорот за грант број 952152.