05.10.2018

ДЕН НА ЕВРОПСКА СОРАБОТКА  /  EUROPEAN COOPERATION DAY

 

Конечно, еве не на почеток на голем проект кој има за цел да го подобри и унапреди здравствените услуги во регионов како и превенцијата од цереброваскуларни болести.

Заедно со партнери од две големи грчки болници , нашето здружение и Специјалната болница ,,Св.Еразмо,, во следните две години интензивно ќе работат на спроведување на низа активности за остварување на целите.

Денес овој Европски проект беше представен на посетителите и пациентите во болницата Св Еразмо за кои истиот е наменет. Активисти на Здружението Мозочен удар  денес  во кругот на болницата беа достапни да одговорат на сите прашања за проектот и поделија едукативно информативен материјал.

               

Finally, we are at start of a major project aimed at improving and promoting health services in the region, as well as the prevention of cerebrovascular diseases.

Together with partners from two major Greek hospitals, our association and the Special Hospital "St. Erazmo" will intensively work on the implementation of a range of activities for achieving the goals in the next two years.

Today this European project was presented to visitors and patients at the St. Erasmus Hospital for which it is intended.