22.03.2023

Недела на подигање на свеста за мозокот од 13 до 19 март 2023 година

 

За време на Неделата за подигање на свеста за мозокот, 13-19 март, се фокусираме на важноста на истражувањето за мозочен удар.

Среќна недела за подигање на свеста за мозокот! Денеска се фокусираме на нов проект наречен RESQ+ кој ќе користи вештачка интелигенција во борбата против мозочниот удар

Користење на дигитализација и вештачка интелигенција за револуција во здравството

RES-Q+ е нов проект кој ќе користи вештачка интелигенција во борбата против мозочниот удар во Европа.

Ќе го подобри квалитетот на грижата за пациентите со мозочен удар, ќе ги спаси животите на пациентите, ќе ги намали трошоците за здравствена заштита и ќе ги зголеми економските и социјалните придобивки за преживеаните од мозочен удар.

Проектот ке доведе до :

• создавање на целосно автоматизирана алатка за добивање и обработка на податоци

• оценување на податоците и обезбедување повратни информации за давателите на нега преку виртуелни асистенти базирани на вештачка интелигенција кои можат да ги таргетираат проблематичните области

• создавање виртуелни асистенти за пациенти со мозочен удар кои ќе ја следат нивната состојба

Се надеваме дека со директно следење на преживеаните од мозочен удар преку виртуелен асистент, ќе ја следи нивната состојба по излегувањето од болница, овозможувајќи прегледите, последователниот третман и упатувањата да бидат поефикасни и прилагодени на нивните потреби. Се надеваме дека оваа технологија ќе помогне да се подобри квалитетот на животот на милиони луѓе кои живеат со мозочен удар во Европа во блиска иднина.

 

Слушајте го професорот Роберт Микулик, д-р, Институт за здравствени информации и статистика на Чешката Република како зборува за RESQ+

https://youtu.be/fLoCF-j6xSM

За повеќе информации, посетете ја веб-страницата

https://www.resqplus.eu/

Проектот е финансиран од грант обезбеден од ЕУ во рамките на програмата за поддршка на истражување и иновации на Европската комисија HORIZON EUROPE. Број на проект 101057603.